Garancija za izdelke na spletnih straneh mimaro.net

je štiriindvajset (24) mesecev. Za določene izdelke je garancijski rok lahko tudi daljši od 24 mesecev, kar je izrecno navedeno pri vsakem posameznem artiklu ali skupini artiklov.