Garancija za izdelke na spletnih straneh mimaro.net

je dvanajst (12) mesecev. Za določene izdelke je garancijski rok lahko tudi daljši od 12 mesecev, kar je izrecno navedeno pri vsakem posameznem artiklu ali skupini artiklov.